Carmel Pharma

Carmel Pharma utökar sin produktion och bygger ut sitt produktionsrenrum för att möte den ökade efterfrågan av deras specialprodukter för klinisk läkemedelshantering. De bygger även till lab, renrumskontor, verkstad, klimathållningsrum m.m. VCON projekterar samtliga VVS-installationer. Tidigare har ombyggnad från lager till ca 1000m² renrum med tillhörande personaldelar utförts.
VCON har projekterat VVS-, trycklufts & styrinstallationer.