Övrigt

Zeppelin, återförsäljare av Caterpillar satsar vid  Landvetter flygplats och bygger en helt ny toppmodern klimatsmart anläggning för sitt svenska huvudkontor med 100 arbetsplatser och serviceverkstad. Byggnaden skall troligtvis miljöcertifieras och inflyttning förväntas under sommaren 2023. Byggentreprenör är GBJ Bygg och VCON projekterar rörinstallationer åt Projektrör Väst AB. Läs mer om projektet här.  

Ombyggnad av Kavallerikasernen i Stockholm. Objektet består av stallar, lager och kontor med en sammanlagd bruttoyta av c:a 9000 m².VCON har projekterat VVS- & styr installationer.

Ombyggnad av kontor och lager i Lackarebäcks industripark, Mölndal. Senaste projektet omfattar ombyggnader av 6300m² lager och produktionslokaler samt 1600m² kontor.VCON har projekterat VVS-installationer.

Carmel Pharma utökar sin produktion och bygger ut sitt produktionsrenrum för att möte den ökade efterfrågan av deras specialprodukter för klinisk läkemedelshantering. De bygger även till lab, renrumskontor, verkstad, klimathållningsrum m.m. VCON projekterar samtliga VVS-installationer. Tidigare har ombyggnad från lager till ca 1000m² renrum med tillhörande personaldelar utförts.VCON har projekterat VVS-, trycklufts & styrinstallationer.

Bild: ©Logistic Contractor 2017 – Logistikanläggning för Dagab Inköp & Logistik AB, som ingår i Axfood-koncernen på ca 12000m² varav ca 950m² kontor. Anläggningen användas huvudsakligen som kyllager för matvaror. VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.

Bild: ©Logistic Contractor 2018 – Logistikanläggning för Plantagen som säljer växter och trädgårdsutrustning. Anläggningen blir 15 000m² och delas in i olika temperaturkontrollerade zoner. Innefattar även kontor på ca 600m². Butikspackning, som tidigare genomförts i Holland, Tyskland, Danmark och Helsingborg centraliseras nu till denna nya anläggning. VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.

Bild: ©Logistic Contractor 2018 – Logistikanläggning (frys) på ca 11000m² för Bring Frigo i Helsingborg för lagring och vidare transporter av livsmedel i Norden. VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.

Bild: ©Logistic Contractor 2018/2019 – Lyko är ett Vansbroföretag som startade som frisörsalong och nu även blivit en stor e-handelskoncern med ca 500 anställda. För att klara öka försäljningsvolymen byggs ett högautomatiserat centrallager på ca 13000m² för ett effektivare flöde. Innehåller även 500m² butik med frisörplatser. VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic …

Lyko, Vansbro Läs mer »

Bild: ©Logistic Contractor 2018/2019 – Logistikanläggning på 9500m² varav 1100m² kontor och utställningshall för e-handelsföretaget Design Online i Kalmar. Företaget har ca 100 anställda och säljer designartiklar till ca 70 länder. Anläggningen är dimensionerad för att klara Black-Friday och julhandeln med då ca 150 arbetande personer. VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic …

Design Online, Kalmar Läs mer »

Hisingens logistik är en är en del i en av nordens största logistikanläggningar. Etapp två omfattar totalt ca 35 000m² och inrymmer utöver lager även butik och kontor. VCON VVS-konsult har projekterat luftbehandlingsinstallationer åt COVE i Göteborg.