Design Online, Kalmar

Bild: ©Logistic Contractor

2018/2019 – Logistikanläggning på 9500m² varav 1100m² kontor och utställningshall för e-handelsföretaget Design Online i Kalmar. Företaget har ca 100 anställda och säljer designartiklar till ca 70 länder. Anläggningen är dimensionerad för att klara Black-Friday och julhandeln med då ca 150 arbetande personer.

VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.