Kavallerikasernen, Stockholm

Ombyggnad av Kavallerikasernen i Stockholm. Objektet består av stallar, lager och kontor med en sammanlagd bruttoyta av c:a 9000 m².
VCON har projekterat VVS- & styr installationer.