Skolor

Under hösten 2021 välkomnas Hindås elever till nybyggda Fagerhultsskolan. VCON har utfört ramprojektering av rör-, vent- och styrinstallationer åt Härryda kommun samt utfört besiktning av rörinstallationer. Publicerades 2021-06-11

VCON projekterar vent-, rör- och styrinstallationer av Sannaskolan i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg när Lokalförvaltningen utför om- och tillbyggnad för skolans lokaler samt ny idrottshall och nytt tillagningskök samt matsal.

  2014 – VCON är med och projekterar ventilationsinstallationer för COVE när Alingsås kommun bygger om Hemsjö skola. I entreprenaden på ca 4400m² ingår 2 nya skolbyggnader med storkök och skolsalar samt om- och tillbyggnad av gymnastik- och administrationsbyggnader.

VCON har projekterat nytt ventilationssystem för Johannebergsskolan i Göteborg för Lokalförvaltningen i två etapper. Hus A (2014, etapp I): Totalt 5 st plan med en totalyta på ca 4500m².Hus B (2015, etapp II): Ombyggnad av ventilation i storkök/matsalsbyggnad.Hus C (2015, etapp II): Nytt ventilationssystem för läroslar m.m.Hus D (2015, etapp II): Nytt ventilationssystem för gymnastikbyggnad.

Föregående Nästa 2015-2017 – Härryda Kommun har byggt ny skola i Landvetter, Backaskolan, och VCON har varit med och tagit fram ramhandling för vent, rör och styrinstallationer samt utfört besiktningar vid färdigställandet. Skolan är en F-3 skola för 350 elever och på 4300 m2 som öppnar höstterminen 2017. Skolan inrymmer lärosalar, administration, gymnastiksal, storkök och matsal.

Ombyggnad av ventilationssystem för Hvitfeldska Gymnasium, Södra byggnaden, bestående av 4 plan där befintligt självdrag/FTX rivs och 6st nya FTX installeras.VAV-system installeras i samtliga skolsalar, grupprum etc. Byggnaden berörs av bevarandekrav vilket ställer krav på utformning och utseende. Ombyggnad ska ske i två etapper under sommar 2016 och sommar 2017.

2017 – VCON har projekterat VVS- och Styrinstallationer i förskolan. Förskolan är den första konceptförskolan som upprättas i Göteborg och består av 8 förskoleavdelningar, storkök, gemensamma utrymmen och administrationsytor. Förskolan är projektanpassad från Konceptförskolan som du kan läsa mer om under nyheter.

VCON har projekterat ramhandling för VVS- och Styrinstallationer för nybyggnad av Slottsbergsskolan i Västra Frölunda tillsammans med generalkonsult D OFFICE. Slottsbergsskolan är en F-6 skola med tillhörande matsal, tillagningskök och idrottshall.

VCON har projekterat vent-, rör- och styrinstallationer på Korsklevegatans förskola åt Lokalförvaltningen, SDN Västra Hisingen. 5 avdelningar i två plan med tillagningskök för 120 på en tomt av 3700m².

Tillsammans med Peab och Liljewall har Vcon varit med och tagit fram olika förskolekoncept i trä. För dessa har Peab tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna. Konceptförskolorna i varierande storlek kan kopplas ihop på olika sätt för att anpassas till olika förutsättningar, tomter …

SKL Konceptförskolor Läs mer »